Quốc Cường Gia Lai phản hồi về thông tin “Ma trận khối nợ nghìn tỷ”

Quốc Cường Gia Lai phản hồi về thông tin “Ma trận khối nợ nghìn tỷ”

(ĐTCK) Sau khi Báo Đầu tư Chứng khoán đăng tải loạt bài “Ma trận khối nợ nghìn tỷ của Quốc Cường Gia Lai”, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) vừa có phản hồi về vấn đề này.

Theo QCG, các nội dung, số liệu mà nhóm phóng viên nêu trong bài viết đều thể hiện trong báo cáo tài chính của Công ty đã công bố theo từng quý, từng năm trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, về nội dung: “QCG không có thuyết minh chi tiết về quy mô vốn Giai Việt”, vì thông tin thuyết minh không được đầy đủ, nên có thể dẫn đến nhận định các số liệu lúc tăng, lúc giảm, có sự bất thường. 

Nay Công ty xin nêu rõ thêm các chi tiết như sau:

Tính đến 30/9/2018, tổng số dư nợ phải trả của QCG là 8.379 tỷ đồng, trong đó: 

Tổng dư nợ phải trả của QCG tính đến quý III/2018

8.379 tỷ đồng

- Doanh thu chưa thực hiện (thu tiền bán bất động sản nhưng chưa bàn giao nhà)

1.078 tỷ đồng

- Phải trả cho Ngân hàng

610 tỷ đồng

- Phải trả cho bên thứ ba

4.222 tỷ đồng

- Phải trả bên liên quan

2.271 tỷ đồng

- Phải trả cho nhà cung cấp

80 tỷ đồng

- Phải trả khác

118 tỷ đồng

+ Khoản phải trả cho doanh thu chưa thực hiện 1.078 tỷ đồng là khoản tiền QCG thu của khách hàng mua nhà thanh toán theo tiến độ, khi chưa thực hiện bàn giao nhà thì QCG hạch toán là khoản phải trả, và đến quý 4/2018 số này sẽ tăng cho đến khi QCG bàngiao nhà cho khách, thì số này mới được ghi nhận và hạch toán doanh thu, lãi/lỗ.

+ Khoản phải trả cho bên liên quan 2.271 tỷ đồng là các khoản mượn từ các bên có liên quan (công ty con, công ty liên kết,…). Theo báo cáo tài chính quý III/2018, tổng vốn góp QCG đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết (bên có liên quan) là 2.261 tỷ đồng.

Liên quan đến quá trình sở hữu của QCG tại công ty Giai Việt như sau:

+ Tháng 1/2007, QCG nhận chuyển nhượng 49% vốn góp Công ty cổ phần Giai Việt (GV) với giá trị 133,5 tỷ đồng, tương đương với 11,76 tỷ vốn điều lệ (100% vốn điều lệ GV là 24 tỷ đồng).

+ Cuối năm 2007, QCG chuyển nhượng 20% vốn góp GV với giá chuyển nhượng là 249,3 tỷ đồng thu về lợi nhuận 194,5 tỷ đồng, đã quyết toán và nộp thuế TNDN (28%) khoảng 50 tỷ đồng cho giao dịch chuyển nhượng này. Tại thời điểm này GV sở hữu 42.268 m2 đất ở lâu dài với quy hoạch gồm 6 block chung cư 30-31 tầng và 1 khối trung tâm thương mại 27 tầng.

+ Năm 2009, QCG nhận chuyển nhượng 20% vốn góp GV với nguyên giá trị 249,3 tỷ đồng, tăng tỷ lệ sở hữu từ 29% lên 49%, dẫn đến tổng giá trị đầu tư của QCG tại GV là 328,2 tỷ đồng, có thể hiểu tương đương định giá công ty là 657,7 tỷ đồng.

 + Đến năm 2014, GV sau khi bàn giao 6 block chung cư tại Dự án Giai Việt chỉ còn sở hữu 1 khu đất thương mại dịch vụ với diện tích là 9.216 m2 và thời gian sử dụng đất còn lại là 46 năm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý đất đai đã có văn bản đề nghị Giai Việt phải khẩn trương xây dựng nếu chậm sẽ bị thu hồi, và chỉ được gia hạn 24 tháng.

+ QCG và Công ty Đại Lộc Hưng Thịnh (cổ đông khác của GV) đã xác định giá trị lô đất thì nhỏ, nhưng tiền xây dựng khối trung tâm thương mại (27 tầng) thì quá lớn và có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nếu chỉ là công năng thương mại dịch vụ, thì việc vay vốn để xây dựng khai thác khối trung tâm thương mại này là không hiệu quả. Do đó, để chủ động triển khai xây dựng kịp thời hạn được gia hạn 24 tháng, trong lúc đàm phán với Đại Lộc Hưng Thịnh để mua 50% vốn góp GV, thì QCG phải bán cho công ty Sông Mã 49% với giá 70 tỷ đồng để chủ động nguồn vốn mua 50% của Đại Lộc Hưng Thịnh. Lý do QCG mua 50% của Đại Lộc Hưng Thịnh 75 tỷ đồng, vì Đại Lộc Hưng Thịnh có sở hữu thêm 11.200 m2 diện tích tầng hầm 2 đã xây dựng hoàn tất.

+ Đến năm 2016, đường Tạ Quang Bửu đã được mở rộng hơn và các cơ sở hạ tầng xung quanh dự án, cầu đường Tạ Quang Bửu nối qua khu Chợ Lớn đã hoàn tất, thêm vào lợi thế Giai Việt đã xin điều chỉnh được hơn 55% diện tích sử dụng là căn hộ ở, thì HĐQT của QCG đã tính được sự hiệu quả của dự án này.

+ Năm 2017, QCG đã đàm phán mua lại 99,8% vốn điều lệ Công ty Sông Mã với giá 333 tỷ. Trong đó, Sông Mã sở hữu 49% vốn điều lệ Giai Việt và quỹ đất gần 5 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè để phục vụ cho tái định cư dự án Phước Kiển 91ha.

+ Như vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2007 (QCG bắt đầu sở hữu 49% vốn góp Giai Việt) đến năm 2014, việc mua/bán vốn góp của Công ty GV, lợi nhuận QCG giảm 63,6 tỷ đồng (lãi 194 tỷ năm 2007 từ việc chuyển nhượng 20% vốn và lỗ 258 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 49% vốn góp của năm 2014), vì lúc này GV đã bán và bàn giao hết 6 block chung cư, chỉ còn sở hữu lô đất thương mại 9.216 m2.

+ Báo Đầu tư Chứng khoán có nêu “dù không hạch toán lỗ, lãi từ công ty liên kết (Giai Việt) phát sinh trong suốt quá trình từ năm 2009 đến hết quý III/2014,…” hay “…gây nên khoản lỗ 258,327 tỷ đồng, dù trước đó QCG không hề trích lập dự phòng lớn hoặc ghi nhận tình hình kinh doanh có yếu tố thua lỗ lớn tại đây”. 

Về vấn đề này, theo Thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chỉ cho trích lập dự phòng tài chính theo tỷ lệ vốn góp trong phần lỗ so với vốn điều lệ. Chúng tôi xin khẳng định, việc hạch toán lãi, lỗ từ công ty liên kết từ 2009 đến quý III/2014 thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành, và thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất, đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán hàng đầu thế giới Ernst & Young Việt Nam (EY).

+ Điều quan trọng là hiện nay QCG đang sở hữu 98,9% vốn góp Giai Việt và dự án khối trung tâm thương mại kết hợp căn hộ ở Giai Việt đang triển khai rất khả thi. Hiện công trình đang xây dựng và chưa bàn giao nên chưa hạch toán doanh thu, lãi/lỗ.  

Liên quan đến giao dịch mua/bán cổ phần Công ty Quốc Cường Liên Á (QCLA):

+ Báo Đầu tư Chứng khoán có phân tích, năm 2013, QCG nhận chuyển nhượng 24,75% vốn góp với giá 136,935 tỷ đồng, tương đương định giá cả Công ty QCLA là 553 tỷ đồng. Ngày 30/06/2016, QCG chuyển nhượng 65,21%  vốn góp với giá 280,205 tỷ đồng, tương đương giá trị định giá QCLA là 429,7 tỷ đồng, giảm so với năm 2013.

Về vấn đề này, chúng tôi xin giải thích thêm, lý do QCG bán 65,21% cổ phần QCLA tại thời điểm này (6/2016) là để thu xếp nguồn tài chính trả nợ cho khoản nợ vay các ngân hàng đến hạn từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016 với tổng số tiền gần 800 tỷ đồng. 

Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Phú Việt Tín

Năm 2014, QCG bán 49% tỷ lệ vốn góp Giai Việt và lỗ 258 tỷ đồng, với hiện trạng Giai Việt đã bán 6 block chung cư và chỉ còn sở hữu 1 lô đất thương mại. Cùng thời điểm này, QCG mua và bán cổ phần Công ty Phú Việt Tín thì khoản lãi từ hoạt động tài chính này được bù trừ với khoản lỗ trên (việc hạch toán này đã được kiểm toán bởi công ty E&Y).

Công ty Thủy Điện Quốc Cường

Ngày 16/6/2014, QCG có nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty Thủy Điện Quốc Cường với giá trị 99 tỷ đồng, tương đương 90% vốn điều lệ (vốn điều lệ công ty là 110 tỷ đồng).

Về vấn đề này, đã có sự hiểu nhầm là QCG đầu tư vào Công ty Nhà Quốc Cường sau khi đã bán toàn bộ cổ phần của công ty này một năm trước đó.

Chúng tôi xin một lần nữa khẳng định, QCG đã hạch toán và ghi nhận doanh thu/chi phí căn cứ vào các quy định hiện hành về kế toán và thuế, đồng thời đã được các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới EY và PWC kiểm toán.

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và điều hành công ty đã và luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu trong quá trình thương lượng đàm phán với các đối tác cũng như đưa ra các quyết định tốt nhất, hiệu quả nhất cho công ty.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%