Quảng Ninh thoái vốn nhà nước và cổ phần hóa tại 14 đơn vị trong năm 2020

Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh thực hiện thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp và cổ phần hoá 10 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh - Quawaco đang gặp khó khăn trong công tác thẩm định giá, xác định giá trị tài sản

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh - Quawaco đang gặp khó khăn trong công tác thẩm định giá, xác định giá trị tài sản

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, hiện tỉnh đang triển khai thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp. Trong đó, Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá khởi điểm và ban hành Chứng thư thẩm định giá với giá khởi điểm là 18.079 đồng/cổ phần.

Tháng 1/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, trình UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

Đối với Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, việc thoái vốn Nhà nước đang gặp nhiều khó khăn và tiến độ triển khai rất chậm do liên quan đến thủ tục đất đai, xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm cổ phần nhà nước.

Còn đối với Công ty CP Cầu Phà Quảng Ninh và Công ty CP Quản lý đường thủy Quảng Ninh, hiện các cơ quan chức năng đã rà soát thực tế sử dụng cơ sở nhà, đất làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá khởi điểm cổ phần nhà nước. Hai doanh nghiệp này đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại đơn vị.

Cùng với đó, tỉnh cũng đang thực hiện lộ trình cổ phần hóa 10 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Tuy nhiên, quá trình cổ phần hóa các đơn vị đang gặp nhiều khó khăn.

Trong đó, Trung tâm Khoa học và sản xuất lâm nghiệp, Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất giống thủy sản, Đoàn khảo sát thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh đều cơ bản gặp vướng mắc về nợ lương, nợ BHXH và chưa xử lý xong các khoản nợ; Chợ Hạ Long I xin gia hạn thời gian chuyển đổi do đang tiến hành sáp nhập với chợ Trung tâm huyện Hoành Bồ; các đơn vị còn lại đang trình UBND tỉnh về phương án sắp xếp cơ sở nhà đất để làm căn cứ lập phương án sử dụng đất.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Các sở ngành, địa phương và doanh nghiệp phải xác định công tác thoái vốn nhà nước và cổ phần hóa tại các đơn vị sự nghiệp là việc cấp bách, phải tập trung triển khai dứt điểm trong năm 2020. Do khối lượng còn lại của các đơn vị là rất lớn nên Sở Kế hoạch và Đầu tư phải sớm xây dựng kế hoạch để sắp xếp lộ trình và phân công công việc cụ thể cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,023.94

-73.23 (-7.15%)

 
VNIndex 1,023.94 -73.23 -7.15%
HNX 203.05 -17.74 -8.74%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021