Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án quan trọng Quốc gia, dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án quan trọng Quốc gia, dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang.

Quảng Bình được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 4,1 nghìn tỷ đồng trong năm 2020

(ĐTCK) Ngày 12/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020, tỉnh Quảng Bình được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 4.131 tỷ đồng.

Theo đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 2.248,7 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.883,1 tỷ đồng và vốn nước ngoài 989 tỷ đồng.

Tại quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách năm 2020 để làm cơ sở cho địa phương triển khai thực hiện.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2020 được giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Bình phân bổ vốn cấp bù lãi suất và phí quản lý tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng chính sách xã hội, vốn điều lệ… theo đúng nguyên tắc bố trí vốn; thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo kế hoạch được giao và quy định khác của pháp luật…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Quảng Bình chỉ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư và điều kiện giao kế hoạch vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm chủ động rà soát, cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch được giao; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án quan trọng Quốc gia, dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản...

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021