QSP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

QSP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn 

Mã chứng khoán: QSP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời và được đăng tải trên website Công ty: http://www.quynhonnewport.vn/).

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%