QHB0823044: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: QHB0823044

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ phát hành

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 15.000 đồng

- Ngày thanh toán: 16/09/2020

VNIndex

947.84

3.42 (0.36%)

 
VNIndex 947.84 3.42 0.36%
HNX 140.95 0.63 0.44%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%