QH062129: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: QH062129

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 9.000 đồng

- Ngày thanh toán: 19/10/2020

VNIndex

937.54

-1.49 (-0.16%)

 
VNIndex 937.54 -1.49 -0.16%
HNX 140.62 0.64 0.45%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%