PXT: CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE)


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày 29/04/2014.

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến tại Khách sạn Grand TP.Vũng Tàu (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm sau).

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%