PXM: CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (HOSE)

PXM: CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (HOSE)


- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/4/2014 đến 28/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tòa nhà EVN, số 78A đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%