PWA: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2018 (3,5%)

PWA: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2018 (3,5%)


CTCP  Bất động sản Dầu khí (PWA - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2019

-  Lý do và mục đích:  Trả cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2018

-  Tỷ lệ thực hiện:  3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

-  Thời gian thực hiện:  26/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí bắt đầu từ ngày 26/12/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân).

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021