PVX: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:            Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Tầng 25, Toà nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Phê duyệt kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014;

+ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,340.6

1.29 (0.1%)

 
VNIndex 1,340.6 1.29 0.1%
HNX 355.93 -0.1 -0.03%
UPCOM 96.01 0.25 0.26%
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021