PVX: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:            Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Tầng 25, Toà nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Phê duyệt kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014;

+ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.64

-7.44 (-0.75%)

 
VNIndex 995.64 -7.44 -0.75%
HNX 146.53 -1.17 -0.8%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021