PVX lỗ gần 75 tỷ đồng trong quý I/2013

PVX lỗ gần 75 tỷ đồng trong quý I/2013

(ĐTCK) Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý I/2013 của PVX đạt 1.052,9 tỷ đồng, bằng 95,7% so với cùng kỳ năm ngoái (1.100,2 tỷ đồng), doanh thu hoạt động tài chính đạt 18,1 tỷ đồng, giảm 6,4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính quý I/2013 đạt 114,73 tỷ đồng, tăng hơn 47 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 67 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 7,16 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2013 âm 72,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm gần 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lần lượt lãi 12,82 tỷ đồng và 7,5 tỷ đồng.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%