PVX đạt 910 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

PVX đạt 910 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Đó là con số được ông Vũ Đức Thuân, Tổng giám đốc Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVX - sàn HNX)cho biết.

Ông Thuận cũng cho biết, năm 2011, tổng giá trị sản xuất - kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 14.168,15 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 11.184,96 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 607,52 tỷ đồng. Tổng công ty sẽ chia cổ tức 10%.

Năm 2012, PVX đặt kế hoạch giá trị sản lượng 15.500 tỷ đồng, doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.258 tỷ đồng.

Tổng công ty đặt mục tiêu triển khai đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, Trung tâm Nhiệt điện Long Phú 1, Dự án Topside H4 Mỏ Tê Giác Trắng, Dự án Nam Côn Sơn...

PVX sẽ cân đối, thu xếp vốn và quyết tâm thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%