PVR: Thoái vốn khỏi Bình An

PVR: Thoái vốn khỏi Bình An

(ĐTCK) HĐQT CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR – sàn HNX) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Đầu tư phát triển Bình An cho đối tác khác.

Cụ thể, Công ty thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương đương 70,5% cổ phần tại CTCP Đầu tư phát triển Bình An cho đối tác khác.

Bên cạnh đó, HĐQT đã giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung trên theo quy định của công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, HĐQT Công ty đã thông qua việc đầu tư tài chính ngắn hạn vào CTCP đầu tư AHC Việt Nam (AHC) để phục vụ phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng lại không quá 24% vốn điều lệ của AHC.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%