PVN phải thoái hết vốn tại Ocean Bank, Petrosetco

PVN phải thoái hết vốn tại Ocean Bank, Petrosetco

(ĐTCK) PVN cũng phải thoái vốn tại CTCP Phát triển Đông Dương Xanh, CTCP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn 2012-2015.

Theo Quyết định phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2012-2015 của Thủ tướng Chính phủ, PVN sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; lọc hoá dầu; công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ khí chất lượng cao.

Trong đó, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí là lĩnh vực kinh doanh chính.

Đối với việc tái cấu trúc các đơn vị thành viên, PVN sẽ phải thực hiện giảm tỷ lệ lại một loạt DN. Trong số các DN thuộc PVN đang niêm yết, ngoại trừ Tổng CTCP Khoan và dịch vụ Dầu khí, Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, các đơn vị khác đều nằm trong lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu.

Tập đoàn cũng được yêu cầu thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank), CTCP Phát triển Đông Dương Xanh, CTCP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn 2012-2015. Sau năm 2015, PVN phải thoái hết vốn tại Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%