PVL: ĐHCĐ lần 1 bất thành

PVL: ĐHCĐ lần 1 bất thành

(ĐTCK) CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL – sàn HNX) vừa thông báo lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 lần 2 do lần 1 bất thành.

Cụ thể, ngày 25/5, PVL đã tổ chức ĐHCĐ, tuy nhiên, sau hơn 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được quyền tham dự là 56 cổ đông đại hiện cho hơn 13 triệu cổ phần chiếm 26,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do đó, Công ty không đủ điều kiện để tổ chức đại hội.

Theo quy định, ĐHCĐ thường niên lần 2 sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày 25/5. Vì vậy, PVL dự kiến sẽ tổ chức đại hội lần 2 vào ngày 1/6.

VNIndex

919.84

-1.21 (-0.13%)

 
VNIndex 919.84 -1.21 -0.13%
HNX 133.36 -0.68 -0.51%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%