PVIRe đặt kế hoạch lãi 150 tỷ đồng

PVIRe đặt kế hoạch lãi 150 tỷ đồng

(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) cho biết, năm 2017, định hướng kinh doanh của PVIRe là khai thác thận trọng, kiểm soát rủi ro, đảm bảo hiệu quả với mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng và hoàn thành việc tăng vốn.

Năm nay, PVIRe sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản trị, kinh doanh và tài chính - kế toán; đồng thời, xây dựng chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, sẵn sàng ứng phó với những biến động của thị trường.

Năm 2016, PVIRe  đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh chính. Cụ thể, tổng doanh thu ước đạt 1.686 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; doanh thu nhận tái ước đạt 1.343 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 135,4 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%