PVI sắp ký thỏa thuận khung với PVN

(ĐTCK) CTCP PVI (PVI) vừa xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung thỏa thuận khung với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). 
PVI sắp ký thỏa thuận khung với PVN

Theo PVI, mục đích của thỏa thuận khung là quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa PVN và PVI nhằm nâng cao vị thế, uy tín của cả hai trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa hai bên.

Cụ thể, PVN định hướng chiến lược phát triển của PVI theo chiến lược phát triển chung của Tập đoàn theo nguyên tắc phân công lĩnh vực hoạt động và ngành nghề sản xuất - kinh doanh; yêu cầu PVI đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu sản xuất - kinh doanh…

Về phía PVI cũng phải quyết định chiến lược theo chiến lược chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của Tập đoàn, xác định mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu cùng các hoạt động khác theo chính sách của PVN. Đáng chú ý, PVI phải thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, các nội dung khác khi PVN yêu cầu.

Được biết, PVN hiện nắm hơn 35% cổ phần tại PVI. 

Tin bài liên quan

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%