PVI Re được nâng hạng triển vọng xếp hạng quốc tế

PVI Re được nâng hạng triển vọng xếp hạng quốc tế

(ĐTCK) Đây là doanh nghiệp tái bảo hiểm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ A.M.Best.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M.Best vừa nâng hạng triển vọng xếp hạng từ mức “Ổn định” lên mức “Tích cực”, đồng thời tái khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành “bbb-“ (Đủ năng lực) cho Công ty Tái bảo hiểm PVI (PVI Re). Như vậy, đây là doanh nghiệp tái bảo hiểm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ A.M.Best.

Kết quả xếp hạng phản ánh khả năng đáp ứng yêu cầu vốn điều chỉnh theo rủi ro của PVI Re, chiến lược đầu tư thận trọng, khả năng thanh khoản cao và cam kết hỗ trợ từ các cổ đông lớn của công ty mẹ PVI Holdings.

Năm tài chính 2012 đánh dấu một năm đầu tiên hoạt động của PVI Re kể từ khi thành lập. Tổng phí thu được trong năm tài chính 2012 xấp xỉ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2011; tuy nhiên, lãi hoạt động kinh doanh thu được tăng theo các nghiệp vụ.

90% tài sản đầu tư của PVI Re tập trung vào tiền mặt và tiển gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Khi tổng tài sản của PVI Re tăng dần trong các năm tiếp theo, công ty vẫn sẽ duy trì và từng bước tăng đầu tư vào tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, số còn lại được kỳ vọng đầu từ phần lớn vào trái phiếu. Nhìn chung, khả năng thanh khoản của PVI Re được đánh giá ở mức cao.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%