PVI muốn mở tối thiểu 5 quỹ mới, tổng quy mô hơn 5.000 tỷ đồng

PVI muốn mở tối thiểu 5 quỹ mới, tổng quy mô hơn 5.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4 tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) sẽ trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu: doanh thu hợp nhất 8.708 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 578 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ, kế hoạch doanh thu là 594 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 311 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Hội đồng quản trị PVI xác định, hoạt động đầu tư sẽ là đột phá lớn nhất cho sự phát triển của Công ty trong năm 2017 và giai đoạn 5 năm tới.

Theo đó, PVI sẽ từng bước tái cấu trúc cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo hướng khối đầu tư tạo ra lợi nhuận chính, khối bảo hiểm tạo ra nguồn doanh thu chính. PVI sẽ đẩy mạnh đầu tư vào những mảng, lĩnh vực mà Công ty có lợi thế như tư vấn thu xếp vốn, hạ tầng công nghiệp ngành dầu khí, chế biến dầu khí, lọc hóa dầu, điện.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ, PVI đặt mục tiêu đưa công ty con PVI AM trở thành công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong Top 3 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam. Trong vòng 5 năm tới, Công ty sẽ thành lập tối thiểu 5 quỹ, với quy mô mỗi quỹ từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Hiệu quả hoạt động của các quỹ tối thiểu bằng lãi suất cùng kỳ hạn bình quân của 3 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank cộng 2%/năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 0.0 0.0%
UPCOM 96.25 0.44 0.46%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021