PVI: Giảm kế hoạch lợi nhuận, giữ nguyên cổ tức

PVI: Giảm kế hoạch lợi nhuận, giữ nguyên cổ tức

(ĐTCK) HĐQT CTCP PVI (PVI – sàn HNX) vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Theo đó, PVI phấn đấu tổng doanh thu 6.242,91 tỷ đồng, giảm 210,44 tỷ đồng so với kế hoạch đã đề ra (đây chính là chênh lệch điều chính do doanh thu hoạt động tài chính); lợi nhuận trước thuế dự kiến 515,61 tỷ đồng, giảm 252,64 tỷ đồng so với kế hoạch trước và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 576,19 tỷ đồng xuống 386,71 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty mẹ - PVI Holdings cũng được điều chỉnh với chỉ tiêu doanh thu giảm từ 770,98 tỷ đồng xuống 593,05 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm từ 564,62 tỷ đồng xuống 371,24 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 vẫn đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức 15% theo đúng nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%