PVG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc (PVG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết         

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào trung tuần tháng 04 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung Đại hội: Thông qua báo cáo tổng kết 2014 và kế hoạch năm 2015

VNIndex

936.68

-9.79 (-1.05%)

 
VNIndex 936.68 -9.79 -1.05%
HNX 134.96 -2.17 -1.61%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%