PVG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

CTCP Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc (PVG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 04 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tổng kết 2013 và kế hoạch 2014

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%