PVG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

CTCP Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc (PVG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 04 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tổng kết 2013 và kế hoạch 2014

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021