PVFCCo SE tạm ứng cổ tức đợt 1/2011, tỷ lệ 7%

PVFCCo SE tạm ứng cổ tức đợt 1/2011, tỷ lệ 7%

(ĐTCK-online) CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã thông qua việc phân phối lợi nhuận kỳ kế toán từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/1/2011 (giai đoạn hoạt động theo mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2011.

Theo đó, lợi tức phân phối cho mỗi phần vốn góp là 366,373 đồng và cổ tức đợt 1/2011 được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, Công ty sẽ thực hiện trả trước ngày 15/10.

PVFCCo SE là công ty con của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, hiện có vốn điều lệ 125 tỷ đồng. Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh các sản phẩm phân bón và hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp, kinh doanh nông, lâm sản và nguyên liệu. Trong tháng 6/2011, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu trên HOSE.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
08/11/2021