PVFCCo SE chia cổ tức 15%

PVFCCo SE chia cổ tức 15%

(ĐTCK)CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) có tờ trình ĐHCĐ năm 2012 dự kiến chia cổ tức 15%/mệnh giá. 

CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) có tờ trình ĐHCĐ năm 2012 dự kiến chia cổ tức 15%/mệnh giá, trích 5% cho quỹ dự phòng tài chính, 10% quỹ đầu tư phát triển, 15% quỹ khen thưởng, phúc lợi. Trong trường hợp vượt lợi nhuận kế hoạch 2012, cho phép được trích bổ sung quỹ khen thưởng với mức trích 10% trên số lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch. PVFCCo SE đặt kế hoạch sản lượng ure Phú Mỹ 190.000 tấn, ure Cà Mau 60.000 tấn, phân bón khác 80.000 tấn, xơ sợi 21.000 tấn, hóa chất 4.000 tấn.

Đến năm 2015, PVFCCo SE phấn đấu đạt các mục tiêu như: chiếm tối thiểu 75% thị phần ure và 20% thị phần NPK khu vực, chiếm tối thiểu 25% thị phần phân bón trong khu vực, cung cấp khoảng 6000 tấn/năm các sản phẩm hóa chất phục vụ công nghiệp dầu khí và nông nghiệp. Đến năm 2025 sẽ cung cấp khoảng 10.000 tấn/năm và chiếm 30% thị phần phân bón khu vực.

Từ 1/2/2011 – 31/12/2011, sau khi chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần, PVFCCo SE  đạt doanh thu 2.331 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch và tăng 77% so với 2010, lợi nhuận sau thuế 27,65 tỷ đồng, tăng 9% so với 2010. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 là 7%.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%