PVFC thay đổi giấy phép hoạt động

PVFC thay đổi giấy phép hoạt động

(ĐTCK) PVFC sẽ được phép nhận tiền gửi của tổ chức dưới hình thức không kỳ hạn và có kỳ hạn theo quy định Ngân hàng Nhà nước trong thời gian sắp tới.

Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam – PVFC (PVF – sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 

Theo đó, các cổ đông của PVFC đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ trong giấy phép thành lập và hoạt động, với điều khoản mới sẽ được áp dụng trong thời gian sắp tới, đó là “Nhận tiền gửi của tổ chức dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.

 

Trước đây, điều khoản này quy định “Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên của tổ chức, cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.

 

PVFC thay đổi giấy phép hoạt động ảnh 1

HĐQT PVFC hiện đang được giao hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến điều luật mới sửa đổi trên.

 

Theo báo cáo tài chính quý III của Công ty mẹ PVFC được công bố mới đây, trong quý III, nhiều mảng hoạt động của PVFC đã bị lỗ như lỗ từ hoạt động tín dụng là 266 tỷ đồng; hoạt động dịch vụ lỗ 23 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lỗ 4,6 tỷ đồng; mua bán chứng khoán lỗ 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 546,72 tỷ đồng trong kỳ đã kéo lợi nhuận trước thuế đạt 22,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22,43 tỷ đồng.

 

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần lỗ 951,6 tỷ đồng; hoạt động dịch vụ lỗ 34,4 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối lỗ 8 ty đồng; mua bán chứng khoán lỗ 286,6 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 2.076 tỷ đồng, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 65 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 234,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 192,2 tỷ đồng.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%