PVB: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014


CTCP ống dầu khí Việt Nam (PVB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:      29/08/2014

- Lý do và Mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/09/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau.

- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo sau đính kèm giấy mời họp.

VNIndex

999.74

-0.2 (-0.02%)

 
VNIndex 999.74 -0.2 -0.02%
HNX 147.49 -0.6 -0.41%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021