PVB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 1/11/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam, địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

VNIndex

1,490.05

4.86 (0.33%)

 
VNIndex 1,490.05 4.86 0.33%
HNX 458.73 2.92 0.64%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%