PVB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2013(20%) bằng tiền mặt


PVB: CTCP bọc ống dầu khí Việt Nam (HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014

- Lý do và Mục đích : Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 29/05/2014

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam, Số 68, đường Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/05/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021