PVA được chào bán 50 triệu cổ phiếu ra công chúng

PVA được chào bán 50 triệu cổ phiếu ra công chúng

(ĐTCK-online) UBCK vừa cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho CTCP Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An (PVA - sàn HNX).

Cụ thể, Công ty được chào bán 50 triệu cổ phiếu ra công chúng, trong đó, 44,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 500.000 cổ phiếu chào bán cho CBCNV và 5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược.

Theo phương án phát hành được ĐHCĐ thường niên của PVA thông qua, Công ty sẽ phát hành 44,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:4,45 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, 500.000 cổ phiếu chào bán cho CBCNV với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành cho CBCNV không bị hạn chế chuyển nhượng, tuy nhiện quyền mua của đối tượng này sẽ không được chuyển nhượng. Ngoài ra, Công ty cũng phát hành 5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược (ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm) với giá không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi đợt chào bán kết thúc.

Số tiền thu được từ đợt tăng vốn này dự kiến là 505 tỷ đồng, sẽ được PVA sử dụng ngay vào công tác đầu tư, kinh doanh các dự án và tiến hành góp vốn cổ phần. Trong đó, góp vốn liên doanh là 300,206 tỷ đồng, đầu tư bất động sản 107,7 tỷ đồng, đầu tư mua sắm trang thiết bị 32,683 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 64,411 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2011 của Công ty mẹ, quý II năm nay, Công ty mẹ PVA đạt doanh thu thuần 201,5 tỷ đồng, giảm 18,33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,36 tỷ đồng, giảm bằng 77,85% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVA đạt doanh thu 318,65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,9 tỷ đồng.

VNIndex

921.35

0.3 (0.03%)

 
VNIndex 921.35 0.3 0.03%
HNX 133.81 -0.23 -0.17%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021