PV Power (POW), quý II/2020 doanh thu là 7.708,4 tỷ đồng, giảm 22%

(ĐTCK) Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: POW – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
PV Power (POW), quý II/2020 doanh thu là 7.708,4 tỷ đồng, giảm 22%

Trong kỳ, doanh nghiệp công bố doanh thu là 7.708,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 842,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và tăng nhẹ 7,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 15.683,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.347,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,4% và 20,6% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 65,9% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 14,6% lên 15% và biên lợi nhuận ròng lại giảm nhẹ từ 9,3% về 8,6%. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng 48,7%, tương ứng tăng 164,4 tỷ đồng, doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu là các chi phí dự phòng ghi nhận 222,8 tỷ đồng so với cùng kỳ có 18,2 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 35.448,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.043,8 tỷ đồng. Như vậy, so với thực hiện năm 2019 thì lợi nhuận giảm 28,4%.

Xét về dòng tiền trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận dương là 1.658,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ ghi nhận dương là 2.484,8 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính ghi âm là 667 tỷ đồng chủ yếu do doanh nghiệp trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,4% lên 57.020,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 35.958,6 tỷ đồng, chiếm 63,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 9.818,9 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính là 6.887,1 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; tồn kho là 2.097,3 tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/06/2020, cổ phiếu POW tăng 110 đồng lên 9.310 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%