PV GAS (GAS): Quý IV/2020 lợi nhuận đạt 1.681,3 tỷ đồng, giảm gần 46%

PV GAS (GAS): Quý IV/2020 lợi nhuận đạt 1.681,3 tỷ đồng, giảm gần 46%

(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam (Mã chứng khoán: GAS – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 15.524,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.681,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,4% và 45,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,2% về còn 16,9%.

Trong kỳ, bên cạnh lợi nhuận gộp giảm 31,8% về 2.619,8 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 46,4% về còn 288,2 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng 20,64% lên 546,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 539,1% lên 255 tỷ đồng. Như vậy, trong quý IV/2020, doanh thu giảm, trong khi các chi phí lại tăng lên dẫn tới lợi nhuận giảm 45,7%.

Luỹ kế năm 2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 64.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.928 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,5% và 34,4% so với thực hiện trong năm 2019. Tuy nhiên, so với kế hoạch năm, doanh nghiệp hoàn thành được 119,5% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, GAS đặt kế hoạch tổng doanh thu là 66.163,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.636 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2020, GAS ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính dương 7.688,4 tỷ đồng, giảm 39,4% so với năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của GAS tăng 1,5% lên 63.089,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 26.850,4 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 19.773,6 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.148,7 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu GAS tăng 1.000 đồng lên 87.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,186.95

0.34 (0.03%)

 
VNIndex 1,186.95 0.34 0.03%
HNX 254.1 6.16 2.42%
UPCOM 78.1 0.64 0.82%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

04/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021