PV Drilling (PVD) vượt 16% kế hoạch doanh thu trong tháng đầu năm 2020

PV Drilling (PVD) vượt 16% kế hoạch doanh thu trong tháng đầu năm 2020

(ĐTCK) Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 1/2020 của Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling (mã chứng khoán PVD - sàn HOSE) ghi nhận tổng doanh thu đạt 66,3 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch tháng; nộp ngân sách Nhà nước 8,3 nghìn tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch.

Báo cáo tài chính năm 2019 cho thấy, Công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 188,5 triệu USD (gần 4.380 tỷ đồng), giảm 21% so với cùng kỳ nhưng vượt kế hoạch 114%.

Nhờ phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng, mặc dù các chi phí khác chỉ giảm nhẹ nên lợi nhuận sau thuế 7,6 triệu USD (177 tỷ đồng), tăng hơn 0,1 triệu USD so với năm 2018.

Trong quý IV/2019, doanh thu của PVD đạt 60 triệu USD (gần 1.400 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 6,5 triệu USD (150 tỷ đồng).

PV Drilling cho biết, so với quý IV/2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý IV/2019 giảm tương ứng 1,28% và 63% do trong quý IV/2018, Công ty thay đổi thời gian khấu hao của một số giàn khoan biển; hoàn nhập khoản phải thu khó đòi và quỹ Khoa học công nghệ trong quý cuối cùng năm 2019 giảm hơn so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng cải thiện (95% trong quý IV/2019 với 90% trong quý IV/2018) nên đơn giá cho thuê giàn khoan tăng 6% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của PVD đạt 903 triệu USD (gần 21.000 tỷ đồng), tương đương so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 83,6 triệu USD (hơn 1.944 tỷ đồng), tăng 20%. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,2 triệu USD (tương đương 28 tỷ đồng), tăng gấp 3 lần.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,1 triệu USD (27 tỷ đồng), số đầu kỳ là hơn 2,7 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn 45,5 triệu USD, tăng 56% (1.058 tỷ đồng).

Phải trả người bán ngắn hạn 35,5 triệu USD (824 tỷ đồng), giảm 15%. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 22,5 triệu USD (523 tỷ đồng), tăng 44%.

Trên thị trường, cổ phiếu PVD biến động nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay 13/2 và kết phiên đứng tại mức giá tham chiếu 13.550 đồng/CP, khớp lệnh hơn 1,25 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,372.63

-5.14 (-0.37%)

 
VNIndex 1,372.63 -5.14 -0.37%
HNX 316.24 -2.49 -0.79%
UPCOM 90.22 0.67 0.74%

Lịch sự kiện

22/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021