PTS : Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (4%)

 

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%