PTM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (PTM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện: Số 256 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

VNIndex

940.46

1.43 (0.15%)

 
VNIndex 940.46 1.43 0.15%
HNX 140.46 0.47 0.34%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%