PTI: quý IV dự kiến đạt 18,8 tỷ đồng lợi nhuận

PTI: quý IV dự kiến đạt 18,8 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) Theo Nghị quyết HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ngày 31/10, Công ty giữ nguyên kế hoạch kinh doanh năm 2013 và đảm bảo chi trả cổ tức 10% cho cổ đông.

 Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến đạt 1.523 tỷ đồng (trong đó bảo hiểm gốc đạt 1.435 tỷ đồng, tái bảo hiểm 88 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 54,2 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, PTI đạt 1.078 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc là 1.018 tỷ đồng (riêng doanh thu bảo hiểm gốc từ Vinasat và Mekong Air đạt 10,9 đồng), tái bảo hiểm 60,235 tỷ đồng; lợi nhuận đầu tư đạt 64,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 35,4 tỷ đồng.

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021