PTI "Nam tiến" và bổ nhiệm thêm lãnh đạo

PTI "Nam tiến" và bổ nhiệm thêm lãnh đạo

(ĐTCK) Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa công bố Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Bảo hiểm Hàng hải - đại diện của Ban tại khu vực phía Nam và Ông Nông Văn Hướng giữ chức vụ Phó Giám đốc PTI Sài Gòn.

Đại diện PTI cho biết, khu vực kinh tế phía Nam được đánh giá là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, tập trung nhiều dự án công nghiệp, giao thông, hạ tầng, sản xuất…thích hợp cho sự phát triển của ngành bảo hiểm. Chính vì vậy, chủ trương “Nam tiến”, thúc đẩy hoạt động kinh doanh khu vực phía Nam tương xứng với tiềm năng phát triển của địa bàn cũng đã được Lãnh đạo PTI đặt ra trong chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015.

Hiện thực hóa chủ trương này từ tháng 10/2012, Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Khu vực Phía Nam (gọi tắt Văn phòng II) ra đời nâng tổng số các đơn vị thành viên của Tổng công ty lên 29 đơn vị nhằm hiện thực hóa chủ trương “Nam Tiến”, đáp ứng phương châm 3 tại chỗ: điều hành tại chỗ, hỗ trợ kinh doanh và giải quyết bồi thường tại chỗ, quyết định tại chỗ.

Đến nay, đại diện Ban Tổng giám đốc, Ban Phát triển kinh doanh và hầu hết các ban nghiệp vụ của Tổng công ty được biên chế tại Văn phòng II đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh kịp thời cho các địa bàn trong khu vực.

VNIndex

942.97

-0.72 (-0.08%)

 
VNIndex 942.97 -0.72 -0.08%
HNX 140.49 -0.39 -0.28%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%