PTH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2013(08%) bằng tiền


PTH: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà tây (UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/06/2014

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân, làm thủ tục nhận cổ tức năm 2013 vào giờ hành chính trong các ngày từ 05/06/2014 tại:

· Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

· Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%