PTH: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà tây (PTH – UpCOM)

 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà tây (PTH – UpCOM)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà  Nội.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%