PTG: Ngày GDKHQ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (2:1)

CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới. Đối với các cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy không được tính.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B sở hữu 101 cp, ông B sẽ chỉ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới (101 : 02 = 50,5 cổ phiếu, nhưng do cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy không tính nên kết quả chỉ tính là 50 cổ phiếu)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết (địa chỉ: 282 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), khi đến nhận xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%