PTG: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt (10%)

 

Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2016
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết bắt đầu từ ngày 08/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%