PTG: Ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2017 (100%)

Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG- UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/04/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 18/04/2018. Khi đến nhận cổ tức người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

941.54

-2.15 (-0.23%)

 
VNIndex 941.54 -2.15 -0.23%
HNX 140.57 -0.31 -0.22%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%