PTB: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 (20%)


CTCP Phú Tài (PTB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/08/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền từ ngày 20/08/2020 tại Công ty cổ phần Phú Tài (địa chỉ tầng 1, Tòa nhà Phú Tài Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), khi làm thủ tục phải có sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,266.36

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,266.36 0.0 0.0%
HNX 294.72 0.0 0.0%
UPCOM 81.0 -0.17 -0.21%