PSN: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (5%)

CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/7/2018

-  Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở  tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/7/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%