PSL: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP chăn nuôi Phú Sơn (PSL- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội quán Trấn Biên (Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên), Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2013, báo cáo BKS năm 2013, Báo cáo kiểm toán năm 2013 và các nội dung khác.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%