PSD: Ngày GDKHQ Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc trả cổ phiếu thưởng

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

- Lý do và mục đích: Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc trả cổ phiếu thưởng

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 223 cổ phần với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: (223/2)*1=111.5 cổ phần mới, Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 111 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại trụ sở văn phòng Công ty: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%