PRUBF1 sẽ đóng quỹ đúng thời hạn

PRUBF1 sẽ đóng quỹ đúng thời hạn

(ĐTCK) Theo đó, Eastspring Investments đề xuất phương án hủy niêm yết, thanh lý tài sản và đóng quỹ PRUBF1.

Để chuẩn bị cho Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2012 của Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential (PRUBF1) diễn ra vào ngày 29/3, Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments vừa gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố tới cổ đông kế hoạch đóng Quỹ PRUBF1, sau khi hết hạn 7 năm hoạt động.

Theo đó, Eastspring Investments đề xuất phương án hủy niêm yết, thanh lý tài sản và đóng quỹ PRUBF1 (vốn điều lệ 500 tỷ đồng) tại thời điểm quỹ kết thúc hoạt động vào ngày 6/10/2013.

Theo kế hoạch, PRUBF1 sẽ hủy niêm yết trên HOSE vào ngày 4/9/2013. Tiếp đó, PRUBF1 dự kiến hoàn tất thanh lý tài sản vào ngày 4/10/2013. Số tiền thu được từ thanh lý PRUBF1 và các tài sản khác còn lại sẽ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau: thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; chi phí hoạt động và chi phí giải thể quỹ phải thanh toán; thanh toán cho nhà đầu tư.

Theo báo cáo mới nhất của Quỹ PRUBF1, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ vào ngày 14/3/2013 lớn hơn mệnh giá, đạt 10.164 đồng.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%