PRT: Ngày GDKHQ trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (1%)

PRT: Ngày GDKHQ trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (1%)


CTCP  Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2019

Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021