PRC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Logistics Portserco (PRC – HNX)

Thời gian thực hiện: 20/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông