PPST phấn đấu trả cổ tức 10 - 12%

PPST phấn đấu trả cổ tức 10 - 12%

(ĐTCK) CTCP Đầu tư Phong phú Sơn Trà (PPST) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012, cụ thể: doanh thu 190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,25 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10 - 12%.

Năm 2011, Công ty kinh doanh thua lỗ (lợi nhuận âm 1,3 tỷ đồng) nên không thực hiện chia cổ tức.

Trong năm 2012, Công ty sẽ thực hiện đầu tư bổ sung mở rộng sản xuất, trong đó thực hiện việc cho thuê 32 máy dệt kiếm Trung Quốc (dệt khăn) với CTCP Dệt gia dụng Phong Phú; nhận lại 41 máy dệt Picanol, 1 máy mắc phân băng, thuê 1 máy nhuộm, 1 máy mắc đồng loạt và mua hơi để thực hiện sản xuất vải Jeans với CTCP Công nghiệp Sài Gòn Viễn Đông. Tại ĐHCĐ thường niên, Công ty đã thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%