PPI thoái vốn khỏi CTCP Nam Phan

PPI thoái vốn khỏi CTCP Nam Phan

(ĐTCK-online) HĐQT CTCP Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương (PPI - sàn HOSE) vừa thống nhất thoái vốn mà PPI đã góp vào CTCP Nam Phan (chiếm 49% vốn điều lệ của Nam Phan).

Được biết, trong tháng 10 vừa qua, HĐQT Công ty cũng đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu được điều chỉnh giảm từ 296 tỷ đồng xuống 222 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm từ 47 tỷ đồng xuống 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm từ 32,25 tỷ đồng xuống 27,25 tỷ đồng, cổ tức vẫn giữ nguyên 18%.

Trong quý III/2011, Công ty lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 3,34 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ (tương đương giảm 5,94 tỷ đồng). Nguyên nhân lợi nhuận giảm theo giải trình của Công ty là do doanh thu quý III giảm 33% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu bất động sản trong quý này chỉ đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ do thị trường bất động sản trầm lắng, sản phẩm bất động sản tiêu thụ rất chậm; doanh thu cầu đường quý này đạt hơn 16 tỷ đồng, giảm 25,4% so với cùng kỳ do chủ trương cắt giảm đầu tư công của Chính phủ.

Trong khi đó, giá xăng dầu, vật tư và giá nhân công liên tục tăng đã ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty. Ngoài ra, lãi suất vay ngân hàng tăng cao cũng khiến chi phí tài chính của Công ty tăng.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%